top of page

'Het leven van onszelf en van onze medemensen

waarheidsgetrouw beschrijven? Er zijn geen ware gebeurtenissen. De dingen zijn slechts 'waar' in de context van een of andere interpretatie. Onthul de waarheid door nooit gebeurde verhalen te beschrijven.'

Aan de basis van de vormgeving van mijn werk, staat mijn belangstelling voor actuele en historische godsdienstige en filosofische teksten. Deze combineer ik met eigen grafische beelden tot 'werelden', waarin ik iets tracht te vertellen over mijn visie op de werkelijkheid waarin ik leef. Het citaat van György Konrád is daarbij mijn leidraad. Ik pretendeer geen waarheden te verkondigen; ik probeer slechts iets te laten zien van wat het raadsel van het bestaan voor mij behelst.

De werkelijke betekenis van mijn werk laat zich niet beschrijven, maar doet zich voor. Zij zal telkens nieuw zijn en telkens anders, in de levende interactie met de kijker. Misschien bestaat de ware aard van de werkelijkheid juist in de verschillende manieren waarop wij haar beleven.

bottom of page