top of page

Als de dood

Museum Belvédère, Heerenveen

11 februari t/m 11 juni 2023
(12 kamers westvleugel) 

 

De dood als einde van leven, als mysterie, als transitie naar volgende verschijningsvormen of als onderdeel van een natuurlijke cyclus.

In de tentoonstelling Als de dood wordt dit grote thema door uiteenlopende kunstenaars – kunstschilders, fotografen, beeldhouwers en dichters – van verschillende kanten belicht. Tezamen vormen de kunstwerken een presentatie die aanzet tot overpeinzing en troost biedt in schoonheid. De expositie omvat bestaand werk en werk dat speciaal voor de tentoonstelling werd gemaakt van onder anderen Allie van Altena, Koos Breukel, Desiree Dolron, Han van Hagen, Fons Hoiting, Miriam Knibbeler, Jan van der Kooi, Sabine Liedtke, Jan Mankes, Erik Mattijssen, Hans Rikken, Els Timmerman, Ids Willemsma en Dianne Bakker.

bottom of page